Home Aanmelding Publicaties Links Contact

Aanmelding


Aanmelding en financiering


Aanmelding kan telefonisch of schriftelijk gebeuren.

U krijgt dan binnen een week een uitnodiging voor

een eerste gesprek. In dit gesprek kan over en weer

worden bezien of de binnen de praktijk aanwezige

mogelijkheden aansluiten bij uw vraag. Indien dit zo

is wordt concreet afgesproken in welke vorm dit zal

gebeuren.


Het uurtarief is € 135,--


Sinds 01-01-2014 is het niet of nauwelijks meer mogelijk om de kosten bij de ziektenkostenverzekering te declareren. U dient er dus vanuit te gaan dat u de gesprekken zelf, conform het aangegeven tarief, moet betalen.