hulp aan kinderen gericht op gezonde verwerking

• advies aan ouders inzake de kinderen

• gerichte hulp inzake omgangsproblemen

• begeleiding bij het opstellen van ouderschapsplan/omgangsregeling

• rapportage Pro Justitia, indien gewenst en door partijen overeengekomenprobleemgerichte screening / pedagogische diagnostiek van kindproblemen

• ouderbegeleiding

• kortdurende gerichte behandelingHome Aanmelding Publicaties Links Contact

Mw. drs. E.A. Groenhuijsen


tel: 06-20482843

     

Pedagogische Adviespraktijk Thuis

is een kleine zelfstandige praktijk

voor ouders en kinderen.


Geboden wordt:


Algemeen


1. Op het gebied van Scheiding en omgang


2. Op het gebied van Adoptie


• advisering adoptiefouders in geval van problemen rond en na adoptie en

   psychische veerkracht bij kinderen.


op het gebied van kind en echtscheiding, stiefgezin en adoptie


Pedagogische Adviespraktijk Thuis

3. Voordrachten, trainingen, workshops