En ze leefden nog lang en gelukkig

Kinderen en echtscheiding


Liesbeth Groenhuijsen

ISBN: 90 6665 494 5

208 pagina's

1e druk, 2002Globaal eindigt een op de drie huwelijken in een scheiding. In veel gevallen

zijn er kinderen betrokken bij deze scheidingen. Dit boek gaat over hen, over de betekenis

van scheiding in het leven van een kind.Wat verliest het kind, wat ervaart het kind, hoe

verwerkt het een scheiding en wat betekent een scheiding voor zijn ontwikkeling op korte

en op langere termijn?


Echtscheiding is inmiddels een verworven recht van volwassenen. Als

volwassenen hechten wij veel waarde aan de vrijheid om ons leven en onze

relaties zo in te richten, dat we maximaal geluk en bevrediging kunnen

bereiken.We willen er daarbij graag van uitgaan dat datgene wat goed is voor

ons, indirect ook goed is voor onze kinderen. Maar is dat wel altijd zo? Er valt

over dit onderwerp heel wat meer te zeggen dan de open deuren en de

oneliners die de ronde doen. En het is allicht beter als je bij je beslissingen de

feiten kent. De auteur is nadrukkelijk niet 'tegen' scheiden, ook niet als er

kinderen in het spel zijn. In haar werk bij de Raad voor de Kinderbescherming

heeft zij ervaren hoe ouders vaak worstelen met het verdriet van een

vastgelopen relatie.


Dit boek is dan ook een gids voor hen. Het biedt de nodige praktische

adviezen en richtlijnen, daarnaast komen allerlei aspecten van scheiden aan

de orde. De lezer krijgt geen recepten aangereikt, wel achtergronden en

overwegingen waarbij het verhaal van de kinderen centraal staat.


Het boek is primair bedoeld voor ouders, maar kan ook hulpverleners en

juristen toegespitste ontwikkelingspsychologische kennis en inzichten

verschaffen.


terug