Ouderschapsplan

De vele gezichten van het belang van kinderen


Liesbeth A. Groenhuijsen

ISBN: 9066657340

136 pagina's

1e druk, 2006

Wie ingrijpende beslissingen moet nemen over kinderen, kan niet volstaan met

een verwijzing naar hét belang van het kind. Dat belang is veelvormig, heeft vele

gezichten en moet in al zijn aspecten bekeken en gewogen worden. Dat geldt

zeker bij het maken van een ouderschapsplan. Als ouders gaan scheiden moeten

ze daarin aangeven hoe zij de zorg voor hun kinderen denken te gaan regelen.

Het is goed dat de wetgever een ouderschapsplan verplicht heeft gesteld. Als

ouders hun scheiding goed regelen, kan dat namelijk veel schade voor kinderen

voorkomen.

Ouderschapsplan. De vele gezichten van het belang van het kind is voor het

maken van zo'n plan een praktische handleiding. Op basis van recent

wetenschappelijk onderzoek en ruime praktijkervaring geeft de auteur

bouwstenen voor een solide plan.


Met name ouders kunnen er hun voordeel mee doen. Maar ook mediators,

kinderrechters raadsonderzoekers en advocaten vinden in dit boek handreikingen

om de kwaliteit van ouderschapsplannen recht te laten doen aan de vele

belangen van kinderen.


Liesbeth A. Groenhuijsen, psycholoog en orthopedagoog, heeft in haar jarenlange

ervaring als gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming, en

daarnaast in haar eigen Adviespraktijk, honderden ouders en kinderen gesproken

en geadviseerd. Zij heeft meerdere publicaties op haar naam staan over de

problemen rond scheiding.


terug